vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji
5. Střední škola Euroinstitut v Praze

Další speciální školy

Kromě středních škol Euroinstitut mohou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvovat i jiné školy a zařízení. Existují různé speciální mateřské školy, základní školy i střední školy. Takovéto školy jsou většinou zaměřené na jedno či více postižení. Níže najdete příklady takovýchto zařízení.

www.ibsenka.cz

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.

www.chotounska.cz

Střední škola, základní škola a mateřská škola zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami či poruchou autistického spektra.

www.skolazrak.cz

Základní škola specializující se na vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění. Výuka je také vhodná pro žáky s vadami řeči.

www.vymolova.cz

Mateřská, základní a střední škola pro žáky se sluchovou vadou, s kombinacemi dalších postižení, s vývojovými poruchami učení a vadami řeči.