vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Zahajovací pedagogická rada

20.08.2015 13:05

Zahajovací pedagogická rada Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště se konala v obci Neprobylice 20. 8. 2015. Během školské rady proběhlo seznámení nových kolegů se stávajícím pedagogickým sborem, byly probrány koncpety školy, pracovníci byli seznámení provozními a organizačními pokyny pro nový školní rok 2015/ 2016. Všichni pracovníci byli též proškoleni v zásadách BOZP.