vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Začínáme školní rok

07.09.2016 10:07

Také nám, školákům ve Střední škole Euroinstitut, začíná nový školní rok. Prázdniny byly krásné, ale přesto se už těšíme na nové školní dny a činnosti.

Někteří z nás studují obor Provozní služby a jiní obor Praktická škola. Výuka probíhá jak teoreticky, tak také prakticky. Učíme se ve třídách, ale také v odborných učebnách a vyjíždíme na praxi, což je práce na určitém pracovišti. Zde provádíme úklidové práce, vaříme, staráme se o zahradu a podobně. Praxe máme velmi rádi, protože je to změna oproti učení se ve třídě.

V teoretické části výuky v Provozních službách probíráme učivo z oblastí úklidové práce, praní a žehlení, výživa a příprava pokrmů a šití a opravy textilií. Dále máme také odborný výcvik. Zde prakticky procvičujeme učivo, které jsme přer tím probrali.

Žáci Praktické školy studují předměty český jazyk a literatura, matematika, základy ICT, občanský základ, člověk a příroda, výtvarná výchova, hudební a dramatická výchova, výchova ke zdraví, rodinná výchova, výživa a příprava pokrmů, úklidové práce, praní, žehlení a šití, vaření, zahradnictví a manuální práce. Teoretické předměty doplňuje také odborný výcvik, kde si své znalosti procvičíme.

Začnou nám tedy školní povinnosti jako žákům a studentům na ostatních školách. Pro nás je to vítaná změna a už se na vyučování moc těšíme.

Také se těšíme na pravidelné setkávání s našimi milými učiteli.