vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Tři králové

06.01.2017 11:02

Na šestý den v roce, tedy 6. ledna, připadá svátek Tří králů. To byli tři mudrcové z Východu, postavy z Matoušova evangelia, které krátce po narození Ježíše přišly do Betléma a přinesly miminku dary. Těmi bylo zlato, kadidlo a myrha. Tito tři muži byli dlouho bezejmenní. Asi v sedmém století pověst o nich zlidověla a stali se součástí vánočních betlémů. Poté dostali jména Kašpar, Melichar a Baltazar.

Dary, které mudrcové přinesli, představovaly všechna tehdy známá skupenství hmoty. Zlato (pevné skupenství) bylo již v té době žádaným a drahým kovem, kadidlo (plynné skupenství) se pálilo jako vonná pryskyřice k vykuřování prostor při náboženských obřadech. Myrha (tekuté skupenství) je načervenalá pryskyřice některých stromů, která se používala smísená s vínem jako utišující prostředek nebo k výrobě mastí.

Tváře králů přinášejících dary vyjadřovali podobenství o třech obdobích života: první měl tvář mladíka, druhý měl podobu zralého muže a třetí král představoval starce.

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Na rozdíl od ostatních vánočních svátků však tento den u nás není dnem pracovního klidu.

K šestému lednu se váže pověst, která se stala tradicí udržovanou až do dnešních časů. Chlapci či muži se odívají do bílého roucha, chodí od domu k domu a posvěcenou bílou křídou píší na dveře obydlí i chlévů K + M + B + rok (případně C + M + B + rok). Tento nápis je obvykle vysvětlován jako iniciály jmen králů, avšak význam je jiný. Jedná se o počáteční písmena latinského textu „Christus Mansionem Beneficat“, což ve volném překladu znamená „Kristus žehnej obydlí po celý rok.“ Proto se k nápisu připisuje také letopočet (K + M + B + 2017). Křížky mezi písmeny neznačí matematické plus, ale tři kříže, které symbolizují Nejsvětější Trojici - tedy Otce, Syna a Ducha svatého.