vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Svátek svatého Štěpána

26.12.2016 11:07

Svátek svatého Štěpána je upomínkou prvomučedníka sv. Štěpána a jeho oslavy připadají na 26. prosince. V Česku je znám též pod nenáboženským označením jako 2. svátek vánoční a stejně jako Boží hod vánoční je oficiálně dnem pracovního klidu.

Svatý Štěpán byl jeden z prvních mučedníků, který vynikal nebojácností a opravdovostí. Byl ukamenován před Damašskou bránou do Jeruzaléma, protože věřil ve vzkříšení Ježíše Krista. Zároveň tvrdil, že Ježíš je rovný Bohu a že Židé jsou vinni za jeho smrt.

Svátek sv. Štěpána je u nás spojen s tradiční vánoční koledou, kterou v minulosti vykonávali mladí koledníci. Téměř každý z nás si vzpomene alespoň na její první slova: „Koleda, koleda Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.“ V současnosti se koleda dle starobylého zvyku dodržuje již jen na několika místech.

V tento den se také vzájemně navštěvují rodiny přátel a známých, lidé si vyměňují dárky a přejí si mnoho zdaru a úspěchů. Jedná se o den uvolnění, veselí, návštěv, přání a zpívání. V minulosti byl tento sváteční den jednou z mála možností pro chasu, aby změnila svého hospodáře. Na odchodnou dostávali sloužící zvláštní koláč, který byl tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený pentlemi a ořechy.