vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Silvestr

31.12.2016 08:08

Poslední den v roce, tedy 31. prosince, je spojeno s bujarými oslavami, dobrým jídlem, alkoholem a veselím s přáteli či rodinou. Ne všichni lidé tento den oslavují, někteří ho berou jako běžný pracovní den.

Jméno tomuto nevázanému silvestrovskému veselí dal vážený velekněz katolické církve, papež Silvestr I., pozdější svatý. Zemřel 31. prosince 335 po dlouhém pontifikátu, který trval 21 let a 11 měsíců. Jako první papež byl pohřben v chrámě, v bazilice sv. Priscilly na Via Salaria, kde byli pochováni i někteří další papežové. Jeho památku uctívá církev 31. prosince. Den jeho svátku má ale i symbolický význam. Tak jako 31. prosince končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového, tak i pontifikát Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů a začíná zlatý věk církve. Silvestr je jedním z prvních uctívaných světců a jeho kult se rozšířil do celé Evropy. Stal se patronem domácího zvířectva a dobré úrody.

V různých zemích světa se loučení se starým rokem liší. Tradicí, která je pro téměř celý svět stejná, je půlnoční ohňostroj. Ten přišel do módy až v 17. století s rozšířením střelného prachu při různých dvorních oslavách. Moderní společnost později tento zvyk převzala.