vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Nový ředitel

04.01.2016 00:54

V souvislosti s odchodem do důchodu ke konci loňského roku přestává být ředitelkou Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště se sídlem v Panenském Týnci paní Mgr. Fymanová. Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Ladislav Novák. Odcházející paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci, přejeme jí hodně radostí na penzi. A novému řediteli přejeme hodně síly do náročné práce.