vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Legenda o svatém Martinovi na bílém koni

11.11.2016 08:54

Svátek jména dnes slaví všichni Martinové. Jedenáctý listopad je spojen s legendou o sv. Martinovi z Tours. Ten se narodil roku 312 našeho letopočtu v římské provincii na území dnešního Maďarska. Po dovršení patnácti let byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu, kde se díky své statečnosti a spolehlivosti brzy stal důstojníkem.

Legenda vypráví o Martinovi, který jedné chladné noci narazil venku na promrzlého žebráka. Martin neměl žádné jídlo ani peníze, které by mohl chudákovi darovat. Sejmul tedy ze svých ramen plášť a ten mečem rozsekl na dvě půlky. Jednu dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál. Další noc uviděl Martin Ježíše oděného v půlce svého pláště, jak promlouvá s anděly a praví: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu.“ Po probuzení byl Martinův plášť opět celý. Tato událost vedla Martina k tomu, aby opustil armádu a nechal se pokřtít. Poté založil mnišskou osadu a klášter. V roce 371 byl pak Martin zvolen biskupem v Tours.

Svatý Martin se stal patronem vojáků, jezdců, koní, hus i vinařů. Proč právě hus? To údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se proto do husince, kde ho ale hejno hus svým kejháním prozradilo, a tak musel poctu přijmout. Nejčastěji jej můžeme na obrazech spatřit na bílém koni, na kterém jezdil v armádě, s polovinou pláště a se žebrákem.

Každoročně se na svátek sv. Martina těší především děti, které očekávají první sněhovou nadílku. Ostatně pranostiky mluví jasně: „Na svatého Martina zima chod svůj začíná. Na svatého Martina bývá dobrá peřina.“ V některých městech se stal tradicí průvod svatého Martina, který jede na bílém koni městem. Událost bývá často spojována s lampionovým průvodem a se svatomartinskými slavnostmi, na kterých se ochutnává první mladé víno toho roku, tzv. Svatomartinské. Tradiční jsou také hostiny, na kterých se podává pečená husa se zelím a s knedlíky.

Další pranostiky praví:

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.

Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.

O Martině po ledu – o Vánocích po blátě.

Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá.

Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
Na svatého Martina nejlepší je husina.