vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Boží hod vánoční

25.12.2016 11:05

První svátek vánoční neboli Boží hod vánoční připadá na 25. prosinec. V České republice je zařazen mezi sváteční dny a zároveň patří do skupiny dnů pracovního klidu.

Fakticky se jedná o začátek Vánoc a Den narození Páně. Křesťané oslavují narození Ježíše Krista, kterého Bůh ústy proroků slíbil Izraeli jako Vykupitele. V Bibli se praví, že se těhotná dívka Marie vydala se svým snoubencem, tesařem Josefem z Nazaretu v severním Izraeli do Betléma, ležícího nedaleko Jeruzaléma, aby se tam zúčastnili povinného sčítání lidu. A právě tam se jim narodil boží syn.

V dnešní době je Boží hod vánoční slavnostním dnem, který se nese ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda a večeře. K jídlu se obvykle v českých zemích podává pečená husa nebo kachna se zelím a knedlíky.

K tradicím patří také rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky. V kostelech a klášterech se slouží tradiční božíhodová vánoční mše, oslavující narození Ježíše Krista. Čtou se zde pasáže z evangelií, které o spasiteli vypovídají. V minulosti se na 1. svátek vánoční nesmělo pracovat, nestlala se lůžka a nezametala světnice.