vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Archiv článků

Střední škola Euroinstitut podala žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení funkce asistenta pedagoga na příští školní rok 2016/2017.
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravuje k 1.9.2016 pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. V pdf verzi je...

Pedagogická rada

22.01.2016 11:06
Dne 19. 1. 2016 od 14:00 hod. se konala pololetní pedagogická rada v prostorách základní školy Kvílice.  Projednávalo se zpracování hodnocení IVP, předávání výpisů z vysvědčení, závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, používání nových emailových adres, nový formulář pro evidenci fondu práce...

Nový ředitel

04.01.2016 00:54
V souvislosti s odchodem do důchodu ke konci loňského roku přestává být ředitelkou Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště se sídlem v Panenském Týnci paní Mgr. Fymanová. Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Ladislav Novák. Odcházející paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci,...
Dne 20. 10. 2015 od 13:30 hod. se bude konat mimořádná pedagogická rada v prostorách základní školy Kvílice. Projednávat budeme zejména individuální konzultace a speciálně pedagogickou péči a zpracovávání zpráv. Odpolední výuka samozřejmě odpadá.
Zahajovací pedagogická rada Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště se konala v obci Neprobylice 20. 8. 2015. Během školské rady proběhlo seznámení nových kolegů se stávajícím pedagogickým sborem, byly probrány koncpety školy, pracovníci byli seznámení...
Záznamy: 21 - 26 ze 26
<< 1 | 2 | 3