vzděláváním proti handicapu

Naše školy

1. Střední škola Euroinstitut
2. Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
3. Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
4. Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji

Archiv

V archivu jsou uloženy příspěvky z uplynulých let, jejichž platnost již skončila. Od roku 2016 publikujeme aktuální příspěvky na Facebookové stránce, jejíž otisk najdete mimo jiné také v levém sloupci této stránky.

Novinky

Nově otevřené školy

26.09.2016 14:58
Střední škola Euroinstitut od 1. září 2016 vyučuje také žáky v Olomouckém a Karlovarském kraji. O nových školách si můžete přečíst více informací na následujících odkazech:  https://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-olomoucky-kraj/ https://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-karlovarsky-kraj/
 Závěrečná písemná zkouška se koná 2. 9. 2016. Závěrečná praktická zkouška se koná 5. - 7. 9. 2016 Závěrečná ústní zkouška se koná od 15. 9. 2016

Porada ředitelů

19.08.2016 10:21
V pondělí 22. 8. 2016 v 9:30 hod. se uskuteční porada ředitelů Střední školy Euroinstitut, Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště, Střední školy Euroinstitut v Olomouckém kraji a Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji na adrese: Tomanova 1113, 274 01 Slaný.

Pedagogická rada

10.08.2016 10:31
Ve čtvrtek 25. 8. 2016 se bude konat pedagogická rada Střední školy Euroinstitut, na které budou učitelé seznámení s organizací školního roku, budou představeni noví kolegové a zároveň proběhne také školení BOZP a PO. Pedagogická rada proběhne na adrese Tomanova 1133, 274 01 Slaný.
V průběhu léta se někteří pracovníci střední školy Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště zúčastní v rámci DVPP kurzů asistenta pedagoga, kurzů speciální pedagogiky a studia pedagogiky- učitele střední školy. Vše je akreditováno MŠMT.
V úterý 17. května 2016 se bude konat mimořádná pedagogická rada k závěrečným zkouškám podle jednotného zadání oborů pečovatelské služby, provozní služby a praktická škola dvouletá.
Střední škola Euroinstitut podala žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení funkce asistenta pedagoga na příští školní rok 2016/2017.
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravuje k 1.9.2016 pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. V pdf verzi je...

Pedagogická rada

22.01.2016 11:06
Dne 19. 1. 2016 od 14:00 hod. se konala pololetní pedagogická rada v prostorách základní školy Kvílice.  Projednávalo se zpracování hodnocení IVP, předávání výpisů z vysvědčení, závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, používání nových emailových adres, nový formulář pro evidenci fondu práce...

Nový ředitel

04.01.2016 00:54
V souvislosti s odchodem do důchodu ke konci loňského roku přestává být ředitelkou Euroinstitutu, praktické školy a odborného učiliště se sídlem v Panenském Týnci paní Mgr. Fymanová. Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Ladislav Novák. Odcházející paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci,...
1 | 2 >>